Dental Team is specialist in esthetische restauraties. Door de vele internationale workshops en samenwerkingen met tandartspraktijken en MKA-afdelingen wereldwijd, bouwden we expertise op in complexe problematieken.

Dental Team streeft ernaar zo natuurgetrouw mogelijke restauraties te realiseren. Ons werk onderscheidt zich dan ook van standaard labowerk en is kwalitatief van het hoogste niveau. Daartoe gebruiken we nieuwe technologieën, zoals CAD/CAM, en revolutionaire materialen, zoals (vol)keramische werkstoffen en zirconiumdioxide.

Een greep uit onze realisaties:

Solitaire zirconiumkronen (1)

4 oude opake metaalkeramische kronen werden vervangen door metaalvrije kronen.

Solitaire zirconiumkronen (2)

2 oude opake metaalkeramische kronen werden vervangen door metaalvrije kronen na een gingivacorrectie.

Solitaire zirconiumkronen (3)

Oude opake metaalkeramische kronen werden vervangen door solitaire zirconiumkronen na een gingivacorrectie.

Solitaire zirconiumkronen (4)

Oude opake metaalkeramische kronen werden vervangen door solitaire zirconiumkronen na een gingivacorrectie. Orthognatische chirurgie om de bovenkaak te verbreden werd vermeden door de zirconiumkronen naar buccaal op te bouwen.

Metaalvrije bruggen

Een versleten partiële kunststofprothese werd vervangen door een keramiekzirconiumbrug. Er werd een tandvleesgreffe ter voorbereiding van de ovate pontics t.h.v. 11-21 geplaatst.

Non invasieve restauraties (1)

De diastemen t.h.v. 12 en 22 werden d.m.v. keramiekfacings gesloten. Er werd niet geslepen aan de natuurlijke tanden.

Non invasieve restauraties (2)

Tand 12 was korter dan tand 22 en stond iets meer in een palatale positie. D.m.v. een keramiekfacing werd de tandenboog harmonisch vervolledigd.

Solitaire zirconiumkronen gecombineerd met 1 implantaat thv tand 21

Een oude opake metaalkeramische brug werd vervangen door metaalvrije solitaire kronen na implanteren en na een gingivacorrectie.

Solitaire zirconiumimplantaatkroon 22

Een implantaatkroon werd vervaardigd voor het herstel van agnesie t.h.v. 22.

Implantaatbrug (1)

Bij deze patiënt werd een oude metaalkeramiekbrug vervangen door een implantaatgedragen zirconiumbrug. De gingiva werd d.m.v. een gingivatransplantaat voor een ovate pontic voorbereid. Over de 2 zirconiumabutments werd het brugje gecementeerd.

Implantaatbrug (2)

Deze jonge patiënt heeft door een zwaar ongeval zijn fronttanden verloren wat gepaard ging met veel botverlies. Er werden in de bovenkaak 3 implantaten geplaatst met behulp van NobelClinician. Daarop werd een occlusaal verschroefde zirconiumimplantaatbrug met gingivaporselein gerealiseerd om het verloren gegane bot- en tandvleesverlies te compenseren. De overgang van de restauratie naar de natuurlijke gingiva werd door de tandarts met een speciaal ontwikkelde composiet harmonieus weggewerkt.

Full mouth implantaatgedragen restauratie

Bij een tandeloze patiënt werden in de bovenkaak 7 implantaten geplaatst met behulp van NobelClinician. Daarop werd een occlusaal verschroefde zirconiumimplantaatbrug gerealiseerd.

Keramiekfacings

Bij deze jonge patiënte werd t.h.v. 13-23 keramische facings gemaakt. Op 14 en 24 werden non invasieve facings geplaatst.

Special case (1)

Voor deze patiënte werden t.h.v. 12 en 22 twee Marylandbrugjes in zirconium met 1 vleugel gemaakt. Deze vleugels werden palataal t.h.v. 13 en 23 gekleefd.

Special case (2)

Bij deze jonge patiënte werd t.h.v. 12 een zirconium Marlandbrugje met 1 vleugel gerealiseerd. Tand 22 werd met composite opgebouwd.

Special implant case

In de bovenkaak werden distaal 2 zygoma implantaten geplaatst en in de onderkaak in de frontregio 6 regular platform implantaten. Omwille van de zygoma implantaten in de bovenkaak en van de grote cantilever in de onderkaak kon om de stabiliteit te garanderen niet overgegaan worden naar een zirconiumstructuur. Er werd een CAD/CAM titaniumbasis vervaardigd met daarop CAD/CAM gefreesde full contour zirconiumkronen gekleefd en vervolledigd met roze composiet.